groepen
nieuws
ons team

De Ark brede school gaat van start!

Wat is de brede school?

De term brede school is een algemene term die op veel manieren uitgelegd en gebruikt wordt voor buitenschoolse activiteiten. Het inrichten van onze brede school is er op gericht om kinderen zich te laten oriënteren op veel verschillende activiteiten. Misschien ontdekken onze leerlingen zo een bijzonder talent, of vinden zij een geweldige leuke nieuwe hobby. Brede school activiteiten zijn geen onderwijsactiviteiten en worden daarom na schooltijd verzorgd door een professionele partner van onze school. Alle activiteiten staan onder leiding van een bevoegde en ervaren docent. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle bijeenkomsten volgen en een kleine financiële bijdrage leveren van €10,-  per blok (workshop) van 4 bijeenkomsten.

Brede schoolactiviteiten PCPO

Onze vereniging investeert in de brede ontwikkeling van haar leerlingen door het aanbieden van boeiende activiteiten. Het komende schooljaar zullen op de PCPO scholen in onze buurt (Groen, Hoeksteen, Kompas en de Ark) in verschillende blokken activiteiten aangeboden worden. De organisatie en verantwoordelijkheid van deze activiteiten is uitbesteed aan onze vertrouwde partner: Eiland Marlyne. Via onderstaande link komt u op hun website terecht.

http://www.marlyneinenoutdoor.nl/inandoutdoor/activiteiten

Wat gaan we doen?

Via de onderstaande snelkoppeling kunt zien welke activiteiten er in de komende periode verzorgd worden, waar dat gebeurt, wanneer en hoe kinderen zich op kunnen geven.

poster algemeen blok 1 okt 2014

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook