groepen
nieuws
ons team

Leerlingenraad

Geef je mening op De Ark!

De Ark heeft een leerlingenraad. In deze raad zitten klassenvertegenwoordigers die meedenken met de school. Uit de groepen 6, 7 en 8 komen twee leerlingen die door middel van verkiezingen in de leerlingenraad zijn gekomen. Zes keer per jaar komt de raad bij elkaar om te vergaderen. De kinderen denken mee met allerlei schoolzaken. Zo is zij betrokken geweest bij de aanschaf van nieuw buiten-speelmateriaal en bij het vormgeven van omgangsregels voor het sociale klimaat op school.

Na de vergadering koppelen de klassenvertegenwoordigers de belangrijkste punten terug in de klas, zodat alle kinderen in de bovenbouw op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Brievenbussen

In de groepen 5 tot en met 8 staan brievenbussen in de klas waar alle leerlingen ideeën in kunnen doen. De klassenvertegenwoordigers nemen de ideeën mee naar de raad en daar worden ze besproken en bij goede ideeën wordt er actie ondernomen!

Leerlingenraad

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook