groepen
nieuws
ons team

Dag- of weektaak

Bij het Begeleid Zelfstandig Leren op De Ark worden 9 leerfuncties ontwikkeld.

Plannen en kiezen zijn twee van deze leerfuncties.

Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind wordt gewerkt met het planbord (onderbouw) of een weektaak (groep 4 t/m 8).

Kleuters en leerlingen van groep 3 kiezen/plannen met behulp van het planbord.

Dit is een bord met picto’s van de activiteiten die gekozen kunnen worden.

In de hogere groepen gebruiken de kinderen een weektaak (planformulier). Hierop worden aan het begin van de les/week vragen als – wat, hoe, hoelang ga ik leren beantwoord, en met behulp hiervan kunnen de kinderen hun werk plannen. De factoren ‘tijd’ en ‘relatief belang van de taak’ worden hier meegenomen.

Ook gaat het bij deze leerfunctie vooral om zelfstandig afwegingen te kunnen maken en prioriteiten te stellen. Een eindsituatie is die waarbij kinderen hun keuzes kunnen motiveren.

Bij de kleuters werken we met het planbord:

planbord

In groep 4, 5 en 6 wordt de weektaak samen met de leerkracht ingepland:

weektaak gr.4

In de groepen 7 en 8 plannen de leerlingen de weektaak zelf in:

foto weektaak gr.8

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook