groepen
nieuws
ons team

Veiligheid op de Ark

Als ouders is bij de schoolkeuze van uw kinderen de veiligheid die de school kan bieden één van de belangrijke dingen waarover u zich wilt informeren.
Op de Ark staat veiligheid hoog in het vaandel.
De school staat middenin een woonwijk en de verkeerssituatie rondom de school is erg veilig.
Vlak langs de school lopen alleen voet- en fietspaden.
Wanneer de kinderen pauze hebben is er rondom de school een gevarieerde speelmogelijkheid.
Voor kleuters is er een afgescheiden schoolplein waar ook de peuters van de peuterspeelzaal buiten spelen.
Van het gemeentepark met speeltoestellen grenzend aan het schoolplein maken onze leerlingen met veel plezier gebruik.

Vanzelfsprekend is het gebouw zo veilig mogelijk ingericht. Via de hoofdingang ontvangen we de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Er is een aparte ingang waar de kleuters naar binnen komen zodat zij in alle rust hun schooldag kunnen beginnen.

Omgangsregels

Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw hebben we vuistregels voor gedrag afgesproken. Deze regels vindt u terug in alle lokalen en in de gangen van onze school. Ook de peuterspeelzaal, de BSO en TSO zijn hierover geïnformeerd. Vijf keer per jaar staat een regel centraal . Door de leerkrachten wordt aan deze regel dan extra aandacht besteed.

Pestprotocol

Stop pesten.
Kom op voor jezelf en voor elkaar.

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Om pesten te voorkomen, of te stoppen gebruiken we een pestprotocol.
Hierin wordt het stappenplan wat we gebruiken uitgewerkt in concrete acties. Mogelijkheden tot begeleiding van de gepeste en de pester worden besproken.
Er staan adviezen in voor ouders van onze school wanneer pesten aan de orde komt, niet alleen voor de ouders van de gepeste en de pesters, maar voor de ouders van al onze leerlingen.
De leerkracht biedt hulp aan de gepeste en de ouders en begeleidt de pester en de ouders. Dit gebeurt, indien nodig, in overleg met deskundigen.
Verder gebruiken we het observatie instrument SCOL om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen en te volgen.

Laatste nieuws

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook