Als ouder heeft u vast wel eens gehoord dat CBS de Ark een ouderraad (OR) heeft. Middels dit korte schrijven willen we U graag meenemen in “de wereld van de ouderraad”.

Binnen CBS de Ark treedt de OR op als schakel tussen de gezamenlijke ouders en de school. In de OR krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de medewerkers over het reilen en zeilen van de school. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient daarom uitsluitend als adviesorgaan.

Het streven van de OR is om te proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder meer het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, excursies en het organiseren van schoolfeesten.

Om dit mogelijk te maken werkt de OR op basis van zogenaamde werkgroepen. In overleg met school organiseren deze werkgroepen diverse activiteiten en evenementen voor school. Dit betreffen niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, de koningsspelen, de meester-juffendag en het zomerfeest. Op de website plaatsen we regelmatig foto’s van deze activiteiten.

Om dit mogelijk te maken vragen we jaarlijks aan de ouders een ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt door de OR beheerd. Zo is het mogelijk uitgaven te doen voor extra activiteiten die niet onder het normale lesprogramma van de school vallen zoals: schoolreisjes, excursies, het schoolkamp en eerder genoemde activiteiten zoals het sinterklaasfeest. Uw bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten die uw kind(eren) rechtstreeks ten goede komen.

De Ouderraad bestaat uit 9 leden:

  •  Linda Hersbach (Voorzitter)
  •  Marjoleine van der Horst (Secretaris)
  •  Jorit Juurlink (Penningmeester)
  •  Ingrid Duijvelshoff
  •  Cecile Mabelis
  •  Anita Schaap
  •  Irene Alma
  •  Vincenza Pinna
  •  Edith van Gameren
  •  Saskia Ringenier (leerkracht)

IMG-20160408-WA0003

Als u onderwerpen heeft om in te brengen, vragen of suggesties heeft aan de Ouderraad, dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via het email adres: ark_or@pcpobr.nl