groepen
nieuws
ons team

Godsdienstonderwijs

We zijn een Christelijke school. Het Christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

– het gebed aan het begin en einde van een schooldag
– de kleutergroepen luisteren 2x per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel
– de groepen 3-8 werken vanaf schooljaar 2016-2017 met Kind op Maandag
– we zingen Christelijke liederen
– we vieren de Christelijke feestdagen

 

Maart 2017

Vanaf de voorjaarsvakantie is het thema: De koning te rijk.

Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is, gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen mensen dat als iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar word je eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je echt een ‘rijk’ mens? In de Veertigdagentijd, de periode voor Pasen, denken we daar met de kinderen over na.

In de Bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt worden door dingen weg te geven. Als je vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan worden jij en de ander daar rijker van. In de bijbelverhalen ontdekken de kinderen hoe Jezus mensen laat delen in het koninkrijk van God. Hij is bereid om alles te geven, zelfs zijn eigen leven. Daardoor breekt een nieuwe rijkdom aan: met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft, God maakt een nieuw begin.

Naast de bijbelverhalen is voor deze periode een stripverhaal gemaakt rondom het thema ‘De koning te rijk’. Het gaat over koning Wonderbaar, die elke dag opnieuw van alles uitdeelt aan de mensen in zijn land. Na een tijdje heeft hij niets meer om weg te geven. Maar dan komen de mensen bij hem terug om iets aan hem te geven… De kinderen kunnen deze weken ook dingen uitdelen. Ze krijgen elke week een waardebon mee die ze kunnen geven aan iemand in hun omgeving. De waardebonnen staan voor iets te eten of een zelfgemaakt cadeautje, maar ook voor een compliment, een knuffel of een liedje. Dat zijn dingen die je kunt blijven uitdelen, je hebt er meer dan genoeg van!

Januari 2017

Vanaf de kerst tot de voorjaarsvakantie werken we met het thema: Jezus laat het zien…

Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw koninkrijk kome…’ bidden ze dan. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou dat koninkrijk eruit zien? Hoe ziet de wereld eruit als God onder de mensen woont? Daar laat Jezus iets van zien in de verhalen van deze weken. Hij vertelt hoe het leven kan zijn als mensen geloven in recht en gerechtigheid, als ze liefde hebben voor elkaar en de wereld om hen heen. Als dat gedaan wordt, gebeuren er wonderen. In de verhalen worden zieke mensen beter, wie niet meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in het koninkrijk van God?

De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van wordt, waar je hoop van krijgt. Maar soms worden er ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden liefhebben? Maar hoe moet dat dan? En moet je je eigenlijk altijd aan de regels houden, of zijn er soms dingen die belangrijker zijn dan regels en wetten? Daar gaan we met de kinderen over in gesprek.

Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in deze periode meer te weten over wie Jezus nu precies was. Dat komt je nog het best te weten door te kijken naar wat hij doet. Overal waar hij komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijkheid. ‘Jezus laat het zien’ is dan ook het thema van deze weken. En het mooie is: Hij is niet de enige die het kan laten zien. Daar kan iedereen aan meedoen!

 

identietitskast


28 november 2016 

Thema: licht in de nacht

Het thema van deze adventstijd is: Licht in de nacht. Met de kinderen ontdekken we dat in de Bijbelverhalen een licht op gaat. Maar we kijken ook naar de wereld om ons heen. Ook in onze wereld gebeuren soms dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Dan lijkt het alsof het donker wordt in de wereld. Maar op weg naar kerst mogen we het licht verwachten. Want God blijft naar de mensen omzien.

Lantaarn

Bij de Bijbelverhalen van deze periode hebben we een kartonnen lantaarn. Elke week kan een deur van de lantaarn worden opengemaakt, zodat een Bijbelverhaal zichtbaar wordt.

De verhalen

Jesaja

We beginnen deze adventstijd met verhalen over de profeet Jesaja. Jesaja leefde in een tijd waarin veel verdrietige dingen gebeurden. Er was oorlog, de mensen waren bang en verdrietig. Het leek wel of het donker was in het land, alsof het leven iets van zijn glans had verloren. Maar Jesaja stak met zijn verhalen een lichtje aan in het land. Hij vertelde dat het vrede zou worden, dat God naar mensen om zou zien.

Zacharias

Vanaf de tweede adventsweek horen we verhalen uit het evangelie van Lucas. Het gaat over de priester Zacharias, die in de tempel een offer mag brengen. Daar komt een engel bij hem, die vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes de Doper. Zacharias kan eerst geen woord uitbrengen. Maar als hun zoon geboren is, zing hij het uit. Hij zingt over Gods genade. ‘Er straalt een licht in ons leven,’ zingt hij dan. ‘Een licht uit de hemel.’

Maria

Ook Maria uit Nazareth krijgt een bijzonder bericht van een engel. Zij zal een zoon krijgen: Jezus Christus, de redder die van God komt. Als Maria bij haar tante Elisabet op bezoek gaat, zingt ze het uit van blijdschap. Het is licht geworden in haar leven.

Een stal in Betlehem

Met kerst horen we dat Jezus geboren wordt in een stal in Betlehem. Buiten de stad zijn herders in het veld, zij houden in het donker de wacht bij hun schapen. Maar plotseling gaat een helder licht schijnen. Een engel vertelt hen wat er gebeurd is en een engelenkoor zingt van de glorie van God en vrede op aarde. Zo wordt het licht in de nacht.

 


24 oktober 2016
Beste ouders/verzorgers,

In deze herfstweken lezen we met de kinderen uit groep 3 t/m 8 de verhalen over koning Saul en David. De koning heeft last van buien waarin hij zichzelf niet is. Dan is hij boos en somber en kan niemand hem opvrolijken. Behalve David, die met zijn harp liedjes speelt waar de koning even door verandert. Wat koning Saul niet weet, is dat die zelfde David door de profeet Samuël tot nieuwe koning is gezalfd. Zo ontwikkelt zich een spannend verhaal waarin David de held is en de koning steeds banger wordt. Toch komt het niet tot een confrontatie tussen de twee. De koning sterft uiteindelijk buiten het gezichtsveld van David. Pas daarna komt David zelf op de troon.

Met de kinderen gaan we aan de hand van de verhalen in gesprek over thema’s die van alle tijden zijn. Het gaat over kwetsbaarheid en over lef. Over hulp zoeken en vluchten, over wat je doet als je een conflict met iemand hebt. Bij de verhalen over het koningschap dient zich de vraag aan, welk gedrag echt ‘koninklijk’ is. Het gaat niet om kracht en geweld, maar om wat goed is voor de wereld om je heen. Ook vandaag de dag is het goed als mensen zich daardoor laten leiden in de keuzes die ze maken.


5 september 2016

In de eerste weken van het schooljaar lezen we uit het boek Exodus. Het volk Israël zit vast in Egypte. Ze moeten werken als slaven van farao, ze sjouwen stenen voor grafmonumenten. Maar zo kan het niet blijven. God wil dat zijn volk daar weg gaat. Hij laat de Israëlieten op weg gaan naar het beloofde land. Onderweg ontdekken ze steeds meer wat het verschil is tussen de angst van Egypte en de belofte van de toekomst.

 

Laatste nieuws

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook