groepen
nieuws
ons team

Team

Er werken zo’n 25 mensen op De Ark die allemaal hun eigen taken hebben.

Directie

De directie bestaat uit de directeur en een locatieleider. De directeur is Theo Douma. Hij is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de school gebeurt. Sanne van der Veen is locatieleider. Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven bij haar en vervolgens wordt er een gesprek gevoerd met ouders, gevolgd door een rondleiding door de school.

De groepsleerkracht

Een groepsleerkracht leidt een groep en is eerstverantwoordelijk voor de goede gang van zaken, het welbevinden en de resultaten van elk kind. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders.

Naast het lesgeven is de groepsleerkracht betrokken bij de zorg voor kwaliteit, de organisatie van feesten, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere niet-lesgebonden activiteiten.

Onze leerkrachten:

Groep 1a:   Willeke ’t Jong en Anita Vree
Groep 1:      Marilou Kwakernaak en Solveigh Erkamp
Groep 1/2:  Nicole Vermeulen en Willeke ’t Jong
Groep 2:     Clarissa Stout en  Ada van der Voet
Groep 3:      Marion Luijendijk en Janneke Akkermans
Groep 4a:    Karla van Herpen en Jennifer Dirkse
Groep 4b:    Ari Verdoorn en Mandy Laarhoven
Groep 5:       Saskia Ringenier
Groep 6:       Wendy van Os
Groep 7:       Michiel Kleemans
Groep 8a:     Christina Tadema
Groep 8b:     Sanne van der Veen en  Marijke Koorevaar

Bouwcoördinator

Iedere bouw wordt aangestuurd door een bouwcoördinator. Deze collega zorgt voor de dagelijkse organisatie van het onderwijs en stuurt op kwaliteit binnen de eigen bouw. De bouwcoördinatoren vormen samen met directeur en de intern begeleider (IBer) het managementteam van onze school.

Bouwcoördinator onderbouw: Paula Notebaart
Bouwcoördinator bovenbouw: Sanne van der Veen

Intern begeleider

De intern begeleider (IB) Dian Kooijman, coördineert de leerlingenzorg. In grote lijnen houdt dit in:

* zorgt voor het naleven van de toetskalender;
* de leerling-bespreking coördineert;
* gesprekken met ouders voert;
* didactisch onderzoek verricht bij leerlingen;
* aanwezig is bij de vergaderingen van het Zorgplatform.

Managementteam

Het Managementteam wordt gevormd door:

Directeur: Theo Douma
Intern Begeleider: Dian Kooijman
Bouwcoördinator onderbouw: Paula Notebaart
Bouwcoördinator bovenbouw: Sanne van der Veen

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze vervangen door de Intern Begeleider. Wanneer zowel de directeur als de Intern Begeleider niet aanwezig zijn wordt deze vervangen door één van de bouwcoördinatoren.

Conciërge:

Joke Heiwegen

Administratief medewerker:

Corrie van de Vrie

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook