groepen
nieuws
ons team

Team

Er werken zo’n 25 mensen op De Ark die allemaal hun eigen taken hebben.

Directie

De directeur is Sanne van der Veen, zij is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de school gebeurt. Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven en vervolgens wordt er een gesprek gevoerd met ouders, gevolgd door een rondleiding door de school.

De groepsleerkracht

Een groepsleerkracht leidt een groep en is eerstverantwoordelijk voor de goede gang van zaken, het welbevinden en de resultaten van elk kind. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders.

Naast het lesgeven is de groepsleerkracht betrokken bij de zorg voor kwaliteit, de organisatie van feesten, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere niet-lesgebonden activiteiten.

Onze leerkrachten:

Groep 1a: Wendy Krijgsman en Karin Zwaneveld
Groep 1b: Nicole Vermeulen en Anita Vree
Groep 2a: Annemarie Beverwijk en Solveigh Erkamp
Groep 2b: Clarissa Stout en  Ada van der Voet
Groep 3a: Marion Luijendijk en Marijke Koorevaar
Groep 3b: Mandy Laarhoven en Janneke Akkermans
Groep 4: Karla van Herpen en Jennifer Dirkse
Groep 4/5: Saskia Ringenier
Groep 5: Ari Verdoorn
Groep 6: Willeke ’t Jong
Groep 7: Michiel Kleemans en Sanne van de Veen
Groep 8: Marlies Kranendonk

Bouwcoördinator

Iedere bouw wordt aangestuurd door een bouwcoördinator. Deze collega zorgt voor de dagelijkse organisatie van het onderwijs en stuurt op kwaliteit binnen de eigen bouw. De bouwcoördinatoren vormen samen met directeur en de intern begeleider (IBer) het managementteam van onze school.

Bouwcoördinator onderbouw: Paula Notebaart
Bouwcoördinator bovenbouw: Sanne van der Veen

Intern begeleider

De intern begeleider (IB) Dian Kooijman, coördineert de leerlingenzorg. In grote lijnen houdt dit in:

* zorgt voor het naleven van de toetskalender;
* de leerling-bespreking coördineert;
* gesprekken met ouders voert;
* didactisch onderzoek verricht bij leerlingen;
* aanwezig is bij de vergaderingen van het Zorgplatform.

Managementteam

Het Managementteam wordt gevormd door:

Directeur: Sanne van der Veen
Intern Begeleider: Dian Kooijman
Bouwcoördinator onderbouw: Paula Notebaart
Bouwcoördinator bovenbouw: Sanne van der Veen

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze vervangen door de Intern Begeleider. Wanneer zowel de directeur als de Intern Begeleider niet aanwezig zijn wordt deze vervangen door één van de bouwcoördinatoren.

Conciërge:

Joke Heiwegen

Administratief medewerker:

Corrie van de Vrie

Laatste nieuws

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook