groepen
nieuws
ons team

Veilig voelen op school

Sociale veiligheid op school

In september heb ik u geïnformeerd over de schoolontwikkelingen rondom het thema ‘sociale veiligheid’. Ik heb u toen uitgelegd dat wij in dit schooljaar op zoek gaan naar een goed programma voor het realiseren van een zo veilig mogelijk klimaat op De Ark. Belangrijk voor het maken van een goede keuze is om te weten wat alle belanghebbenden nu echt belangrijk vinden. Wat is de veiligheidsbeleving van kinderen, ouders en teamleden en welke verwachtingen hebben zij ten aanzien van veiligheid?

Afgelopen studiedag heeft het team hier over nagedacht en nu willen wij graag weten wat uw idee als ouder is over dit thema. Dat willen wij op twee manieren doen. Voor de ouders van kinderen in groep 1 t/m 4 hebben wij in samenspraak met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een aantal vragen opgesteld. Deze zullen u digitaal worden toegestuurd. De ouders van de leerlingen uit groep 5 t/m 8 zullen worden geïnterviewd. Door hun eigen zoon of dochter!

Op vrijdag 22 januari 2016 ontvangt u van het actieteam ‘Veilig & betrouwbaar’ een schoolbericht met daarin de uitleg over dit veiligheidsonderzoek. Aansluitend kunt u dan een vragenlijst in uw mailbox ontvangen of wordt u uitgenodigd voor een gesprekje met uw zoon of dochter. Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen voor het beantwoorden van de vragen. Voor de voorjaarsvakantie zullen wij aan u terugkoppelen wat de uitkomsten zijn van dit onderzoek en wat dit betekent voor het vervolg.

Belangrijke data

22 januari Schoolbericht met uitleg veiligheidsonderzoek
22 t/m 31 januari Invullen enquête groep 1 t/m 4, afname interview 5 t/m 8
17 februari Rapporten mee, 12.30 uur start voorjaarsvakantie
18, 19 februari Leerlingen zijn vrij, studiedagen team
29 februari 8.30 uur: Start school

Alle belangrijke data en activiteiten vindt u ook op de website, onder het kopje ‘Agenda’.

 

Een vriendelijke groet,

Theo Douma

Contact

contact

De Ark
Klipper 109
2991 KM Barendrecht
Tel.: (0180) 616 998
info_ark@pcpobr.nl

YouTubeFlickrTwitterFacebook