Groep 8

vrijdag 10 november – gymles zelfverdediging

Kinderboekenweek – oktober 2017

De Kinderboekenweek stond in het thema van wilde dieren. Groep 8 heeft dierenverblijven ontworpen gedurende deze week.

Een ‘kijkje’ in de gymles van groep 8!

Iedere vrijdag hebben we gymles in gymzaal de Driesprong van 08.30 uur – 10.00 uur. Tijdens deze lessen staan gezelligheid en sportiviteit centraal. Soms werken we in kleine groepen, maar we hebben ook klassikale lessen. Hieronder wat foto’s van activiteiten waarbij samenwerken centraal staat.

 

Welkom in groep 8!

Het laatste schooljaar van de basisschool is een spannend jaar, waarin de leerlingen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs, we op schoolkamp gaan en er afscheid genomen wordt van de basisschool.

In de eerste weken wordt er kennis gemaakt, worden er gedragsregels gemaakt met en door de leerlingen en wordt een begin gemaakt aan alle vakken.

Op dinsdagavond 29 augustus heeft de informatieavond plaatsgevonden. De presentatie die deze avond gebruikt is, kunt u hieronder vinden.

informatieavond CBS De Ark – groep 8 (schooljaar 2017-2018)

Gedurende het schooljaar zal er nieuws uit groep 8 verschijnen op deze site.