GrowWizzKid

Sinds dit schooljaar wil onze school zich profileren door het profiel Wetenschap en Techniek in te voeren binnen het huidige onderwijs.

Om de school hierin te ondersteunen heeft Stichting Ark Vrienden de GrowWizzKid aangeschaft. Dit is een project waarbij de leerlingen, binnen een totaalconcept, ingaan op de voedselvaardigheid.

Groep 8 is dit project gestart met het opbouwen van het bijbehorende teeltsysteem. Het lezen van bouwtekeningen, samenwerken en het daadwerkelijk in elkaar zetten van het teeltsysteem staan centraal. Hieronder wat foto’s van de eerste werkmomenten.