Zoals op de meeste scholen, wordt er ook op De Ark af en toe hoofdluis geconstateerd. Dit is niet iets om u voor te schamen of van te schrikken. Wel wordt er van de ouders verwacht om actie te ondernemen.

De eerste woensdag na iedere vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gedaan in de klas. De ouders van alle leerlingen worden via het schoolbericht hiervan op de hoogte gesteld.

Elke groep heeft zijn eigen hoofdluiscontroleteam. Een team wordt gevormd door een aantal moeders met kinderen in die klas. Dit is erg prettig voor de kinderen, aangezien zij de moeders kennen.

Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt bij een kind, volgt er nog een nacontrole door de coördinator buiten de klas.
De ouders worden door de coördinator op de hoogte gesteld d.m.v. een telefoontje. Ook ontvangt het kind van haar, via de leerkracht, een brief en een folder over hoofdluis en de behandeling hiervan.
De directeur verstuurt een mail naar de ouders van desbetreffende klas, dat er hoofdluis  heerst.
Na 2 weken volgt er een herhalingscontrole, weer voor heel de klas.
De leerkracht en de directeur zijn altijd op de hoogte wie er hoofdluis heeft.
Omdat leerlingen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn, worden kinderen met hoofdluis niet naar huis gestuurd en vragen wij niet van de ouders om hun kind op te komen halen.

MAAR…… wanneer blijkt dat er erg veel luizen op het hoofd van de leerling aanwezig zijn, kan er een beroep op de ouders gedaan worden, om hun kind op te halen en de behandeling te starten. Dit gebeurt altijd na overleg met de directeur. Ouders zijn niet verplicht om dit advies op te volgen i.v.m. de leerplichtwet.

De taak van de hoofdluis coördinator is:
  • Het aansturen van het team;
  • Bij tussentijdse hoofdluismelding, de desbetreffende groepsmoeders informeren;
  • Dezelfde dag of de dag erna een extra controle plannen in aanwezigheid van de coördinator;
  • Ouders bellen en informeren;
  • Privacy van de desbetreffende leerling waarborgen!!
  • Eventueel de ouders ondersteunen, tips en adviezen geven.

Zo proberen wij onze school luizenvrij te houden en verwachten wij van de ouders dat zij hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

hoofdluis_plaatje