Medicijn verstrekking en medische handelingen op school

Op school worden wij regelmatig geconfronteerd met leerlingen die zich niet lekker voelen of kinderen die structureel medicatie of medische zorg nodig hebben. Ons uitgangspunt is dat kinderen die ziek zijn naar huis moeten, maar onderwijs vinden wij zo belangrijk dat medicatie en zorg soms nodig is op school om de ontwikkeling van kinderen niet te stagneren. In het protocol ‘Medicijn verstrekking en medische handelingen op school’ hebben wij in ons samenwerkingsverband vastgelegd hoe wij hier mee om willen gaan.

Het protocol vindt u hier: Protocol PCPO Het zieke kind (def. febr. 2017