Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina!

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per thema periode hebben we andere doelen waaraan gewerkt wordt in de klas. 

We werken aan de doelen door middel van kringactiviteiten, werkjes in de weektaak, rollenspellen in de hoeken. 

Aan deze doelen werkt groep 1 in thema 2
Rekenen:

  • Ik kan voorwerpen tot en met 5 neerleggen en bij elkaar leggen. Ook weet ik de woorden meer, minder, evenveel, meeste, minste te gebruiken en te herkennen.

Taal:

  • Ik herken letters van mijn eigen naam
  • Ik weet uit hoeveel woorden een zin bestaat

Aan deze doelen werkt groep 2 in thema 2
Rekenen

  • Ik kan voorwerpen tot en met 10 neerleggen en bij elkaar leggen. Ook weet ik de woorden meer, minder, evenveel, meeste, minste te gebruiken en te herkennen.
  • Ik herken woorden als links, rechts, tegenover en tussen.

Taal

  • Ik kan mijn eigen naam lezen en schrijven
  • Ik weet dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters en klanken hetzelfde zijn.

De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.