Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze pagina.

Wat te leren in groep 3?

De overgang van groep 2 naar 3 is best even wennen. Maar er zijn ook nog veel mogelijkheden voor de kinderen om te spelen. Zo spelen we aan het eind van de morgen nog in de hoeken en gaan we ‘s middags nog extra naar buiten. In de klas werken we ook aan een zelfstandige werkhouding waarin de kinderen leren om te gaan met o.a. uitgestelde aandacht, kiesbord, weektaak, planbord, stoplicht en een dobbelsteen. 

De vakken

In groep 3 zijn we vooral bezig met rekenen (Wereld in Getallen), lezen (Veilig Leren Lezen) en schrijven (Pennenstreken). Deze vakken geven we elke dag en gebeurt op een speelse manier met veel beweging en tot slot verwerking op papier. 

Rekenen: 

Hierbij leggen we vooral nadruk op de rekenkundige begrippen, getallen en het splitsen.Het automatiseren van de splitsingen tot de 10 is erg belangrijk omdat ze dat later veel gaan gebruiken.      

Doelen en leerlijnen

  • Optellen, aftrekken en splitsen: van 0 t/m 20
  • Automatiseren tot 10
  • Getalbegrip: 0 tot en met 100
  • Geld: munten en biljetten van 5 en 10 euro
  • Tijd: volgorde, klokkijken hele uren en de maanden
  • Meten: lengte, gewicht, inhoud, oppervlakte
  • Meetkunde: routes, plattegronden en posities

Lezen:

Veilig Leren Lezen is een hele uitgebreide methode waar alles in zit op lees- en taalonderwijs, denk hierbij aan: technisch lezen, spelling, woordenschat, leesbeleving, begrijpend lezen, creatief schrijven en tempo lezen. Ook de software speelt hierin een hele grote rol! Deze software is zowel thuis als op school te gebruiken. Het leren lezen gaat op een zoemende manier alleen als we een woord opschrijven hakken we hem in stukjes.

Schrijven:

De letters die we leren lezen, leren we ook gelijk in schuinschrift schrijven. We schrijven alleen kleine letters. De hoofdletters leren we in groep 4.

 

Naast de hoofdvakken rekenen, lezen en schrijven zijn we ook nog bezig met Engels, gym, kiva, tekenen, handvaardigheid en na de kerstvakantie starten we met verkeer en Blink. Daarnaast krijgen de kinderen  les van Juf Judith; zij geeft elke donderdag drama-, dans- en muziekles. Ook gaan we in onze lessen meer gebruik maken van onderzoekend en ontwerpend leren. 

Chromebooks:

In de klas maken we ook gebruik van Chromebooks; deze zetten we in voor de vakken, maar ook voor een quiz, spel, methodesoftware of programmeren. Daarnaast besteden we ook tijd aan omgaan met de computer.

De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.