Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina!

Hoe ziet een dag in groep 4 eruit?

We starten elke dag met 15 minuten stillezen. Vervolgens beginnen we de dag met gebed en twee keer per week een verhaal uit de Bijbel. In de meeste gevallen zullen dan de rekenboeken opengaan. We lezen ook elke dag rijtjes met woorden of teksten om de leesvaardigheid te trainen. Na de pauze hebben we aandacht voor taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Dat is per dag wisselend. Daarnaast hebben we elke week les van juf Judith. Tijdens deze lessen gaat groep 4 creatief aan de slag met muziek en drama.

De kinderen krijgen elke dag ook de tijd om te werken aan hun weektaak en er is tijd vrijgeroosterd om op de Chromebooks te werken. Daarmee oefenen we voor taal, spelling en maken we rekenopdrachten in vorm van spelletjes. In de middag besteden we o.a. tijd aan de vakken; schrijven, Kiva, wereldoriëntatie, Engels en crea. We zijn dus lekker bezig in groep 4!

Wat leren we in groep 4?

(kort een aantal vakken op een rij)

Rekenen
Met rekenen leren we de tafels van 1, 2 ,3 ,4, 5, 6 en 10. De kinderen krijgen de tafels mee naar huis. Deze tafels oefenen de kinderen ook thuis. Daarnaast gaan we sommen tot 100 maken. En leren we klokkijken zowel analoog als digitaal met hele, halve uren en kwart voor en over.

Taal en spelling
Bij taal besteden we aandacht aan spreken, luisteren, lezen, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat. Bij spelling werken we met categorieën. We maken elke week een oefendictee en elke 4 weken hebben we een dictee voor een cijfer op het rapport. 

Lezen

Lezen is dromen met je ogen open! We maken in groep 4 veel leeskilometers. De kinderen mogen, naast het boek dat we wekelijks lenen uit de schoolbibliotheek, ook een boek van thuis meenemen. Graag zelfs! We besteden veel aandacht aan leestempo, leestechniek en aan het leesplezier. Af en toe lezen we ook een stripboek in de klas. Daarnaast maken we ook een start met begrijpend lezen.

Schrijven
Belangrijk is dat we de hoofdletters gaan leren schrijven dit schooljaar. Deze schrijven we in een oefen- en schrijfschrift. We letten natuurlijk heel goed op een juiste schrijfhouding.  

Wereldoriëntatie
De onderstaande thema’s worden tijdens dit schooljaar behandeld. In deze lessen zit ontdekkend en ontwerpend leren verwerkt. 

  • Ik en mijn familie (geschiedenis)
  • Op ontdekkingsreis (aardrijkskunde)
  • Sterke verhalen (geschiedenis)
  • Terug naar de dino’s (geschiedenis)
  • Natuurspeurders (natuur & techniek)

We kijken uit naar een gezellig & leerzaam schooljaar met elkaar!

De juffen van groep 4


De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.