Wat we leren in groep 5

  • Op rekengebied staan de tafels en deeltafels centraal. We leren de tafels van 7,8 en 9 en herhalen de tafels van 1 t/m 6 en 10. Verder gaan we plus en min sommen tot 1000 leren.
  • In de projecttaken (elke woensdag) werken we over meten, tijd en geld. Bij het onderdeel tijd leren we analoog en digitaal klokkijken
  • Bij taal besteden we aandacht aan spreken, luisteren, lezen, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat
  • Bij spelling werken we met categorieën. We leren hoe je er achter komt hoe je een woord schrijft. 2x per week oefenen we in een dictee en elke 4 weken hebben we een dictee voor het rapport
  • Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken: geschiedenis, natuur & techniek en aardrijkskunde
  • Het tweede semester gaan de kinderen een vertelkist houden ter voorbereiding op de spreekbeurt in groep 6
  • Tevens krijgen de kinderen in het tweede semester leerhuiswerk mee. Ook dit ter voorbereiding op groep 6
  • Op de datamuur in de klas hangen de leerdoelen van de blokken/hoofdstukken waar we op dat moment in werken. A.d.h.v deze doelen stellen de kinderen eigen doelen; wat willen zij leren? Dat kunnen leerdoelen zijn maar ook doelen m.b.t werkhouding. Het is dus heel persoonlijk. Tevens leren de kinderen dagelijks te reflecteren op hun eigen leer- en werkproces. Dit alles wordt bijgehouden in het koersboekje.
  • We werken in groep 5 met een missie; een doel waar we met de hele groep aan werken. Ook hierop wordt regelmatig gereflecteerd. We werken van vakantie tot vakantie aan een missie.

De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.