Welkom bij groep 6!

Leergebieden

 • Op het gebied van Rekenen leren de kinderen breuken, kommagetallen en daarnaast veel cijferend rekenen. De tafels blijven belangrijk!
 • Met Taal zijn we veel bezig met woordenschat en grammatica. Hierbij staat het ontleden van zinnen centraal.
 • Bij Spelling zijn we bezig met het toepassen van de regels bij verschillende woorden.
 • Bij Begrijpend Lezen staat het snappen wat je leest centraal. Daarnaast oefenen we actief bezig zijn met een tekst en steeds vragen beantwoorden tijdens en na het lezen.
 • In dit jaar gaan de kinderen een werkstuk maken. Vervolgens houden ze over hetzelfde onderwerp een spreekbeurt.
 • Voor elk zaakvak krijgen de kinderen 2 weken voor de toets een samenvatting mee om te leren. Daarnaast zullen ze het tweede halfjaar wekelijks extra huiswerk mee krijgen.

Overzicht van een doorsnee week

 • Elke dag begint met het lezen in een leesboek en het lezen van leesrijtjes met elkaar.
 • Daarna staan we dagelijks stil bij onze christelijke identiteit door te luisteren naar verhalen en het zingen van liedjes.
 • De rest van de ochtend staat voornamelijk in het teken van rekenen, taal, spelling, schrijven, technisch lezen en begrijpend lezen.
 • In de middag wordt er aandacht geschonken aan de zaakvakken, Engels, crea, verkeer en KiVa. Bij de zaakvakken werken we regelmatig a.d.h.v. onderzoekend en ontwerpend leren.
 • Elke maandag krijgen de kinderen les drama, dans, muziek van juf Judith.
 • Elke dinsdag kunnen de kinderen hun boek ruilen bij de schoolbibliotheek.
 • Elke vrijdag wordt er gym gegeven van 13:15 tot 14:30.
 • De kinderen werken gedurende de week a.d.h.v. een weektaak. Hierop houden de leerlingen zelf bij wat ze gemaakt hebben en wat ze nog moeten. Ze dragen hierdoor zelf verantwoordelijkheid voor hun werk.

De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.