Groep 7; daar vertellen we u graag wat over!

De kinderen krijgen naast de normale lessen ook te maken met een paar bijzondere activiteiten die alleen in groep 7 op het programma staan. Hieronder zullen we in het kort wat belangrijke groep 7 zaken beschrijven, zodat u een inkijkje krijgt in het schooljaar van groep 7.

  • De kinderen doen mee aan het landelijke verkeersexamen. In april 2021 is dat de theorie en later in het schooljaar ook in de praktijk.
  • Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een voorlopig advies voor de middelbare school.
  • We hebben voor de laatste keer een podiumoptreden. In groep 8 doen we namelijk een musical.
  • We hebben wekelijks les van juf Maaike. Zij gaat op het gebied van muziek en drama met ons aan de slag.
  • We houden allemaal een spreekbeurt en maken ook twee werkstukken.
  • Elke week hebben we twee huiswerkopdrachten. Daarnaast leren we toetsen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur/techniek en Engels.
  • We maken ook regelmatig gebruik van de chromebooks. Daarmee oefenen we voor taal. spelling en rekenen. Verder krijgen de kinderen ook wel eens een andere opdracht, waar de chromebooks bij gebruikt moeten worden.
  • Zo nu en dan hebben we ook een gastles. Daarin zullen we door een gastdocent meegenomen worden in een specifiek onderwerp.
  • Dit jaar mogen wij ook mee op kamp. Dat zal in juni 2021 plaatsvinden.

De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.