Groep 8, het laatste jaar van de basisschool. Een spannend, maar vooral ook heel leuk jaar. Aan het eind van het jaar gaan de leerlingen op schoolkamp, nemen ze afscheid van de basisschool en starten ze een nieuw avontuur op de middelbare school. 

Wat leren we in groep 8?

 • Bij rekenen staan het metriek stelsel, breuken, procenten en verhoudingen centraal. De overige rekenonderdelen worden ook nog regelmatig behandeld en geoefend. 
 • Bij taal/spelling gaan we aan de slag met woordbenoeming, zinsontleding, samenstellingen, teksten schrijven en allerlei verschillende werkwoordsvormen (voltooid deelwoord, gebiedende wijs, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, …)
 • Bij begrijpend lezen staat het vinden en formuleren van de hoofdgedachte centraal. Samenvatten, verwijswoorden, alinea opbouw en conclusies trekken zijn ook aspecten waar we regelmatig mee aan de slag gaan.

Hoe ziet een dag/week eruit?

 • Bij binnenkomst in de klas starten de leerlingen met lezen in een leesboek, het afmaken van werk of het helpen van leerlingen uit andere leerjaren. 
 • Iedere dag begint met een dagopening uit KOM (Kind Op Maandag) en een gebed. 
 • Klassikaal werken en instructiemomenten worden afgewisseld met zelfstandig werken en samenwerken. 
 • We werken met een dag- en weektaak. De leerlingen houden zelf bij wat er gemaakt is. Als al het werk af is, laten ze het zien aan de leerkracht. Uiteraard wordt het werk tussentijds ook regelmatig gecontroleerd en/of besproken. 
 • Op maandag en donderdag wordt het huiswerk ingeleverd en klassikaal besproken. Dit betreft reken of taal/spelling huiswerk.   
 • Op maandag volgen we bij juf Judith een cultuurles van 45 min.
 • Op woensdag (8)/donderdag (7/8) gaan we naar de schoolbibliotheek om leesboeken te ruilen.
 • Op vrijdag hebben we gymles van 08.30-10.00 uur in sporthal De Driesprong.

Overig

 • Iedere woensdag na een vakantie is er een luizencontrole. 
 • In groep 8 ligt de aandacht, naast het leren, zeker ook op de werkhouding, concentratie, verantwoording nemen en zelfstandigheid. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 • Alle leerlingen hebben een agenda die ze dagelijks mee naar school nemen. Hierin noteren de leerlingen het huiswerk en eventuele uitstapjes/activiteiten.

Overstap PO naar VO

 • Eind groep 7 hebben de leerlingen een voorlopig advies gekregen; halverwege groep 8 volgt het definitieve advies. 
 • Het definitieve onderwijsadvies is opgebouwd uit CITO resultaten, randvoorwaarden (werkhouding, concentratie, huiswerkgedrag, motivatie) en de resultaten uit de methodegebonden toetsen. We werken hiermee volgens de plaatsingswijzer die PCPO hanteert. 
 • De CITO resultaten van begrijpend lezen en rekenen ‘wegen het zwaarst’ bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, samen met de randvoorwaarden.
 • De advisering wordt onderbouwd in een OKR (onderwijskundig rapport).
 • Na het adviesgesprek halverwege groep 8, vragen we u een formulier te tekenen, waarmee u ons toestemming geeft het OKR digitaal te communiceren met de nieuwe school. U ontvangt van ons een formulier met een unieke code. Deze
 • code levert u in op de middelbare school van jullie keuze. Met deze code kan de school het OKR van uw zoon/dochter digitaal ophalen.
 • In april volgt de IEP eindtoets. De resultaten van deze toets worden eveneens doorgegeven aan de  nieuwe school van uw zoon/dochter.

De ouders van onze leerlingen ontvangen via Social Schools ook informatie die betrekking heeft op de klas van hun kinderen.