download 1

Wat is dyslexie?

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

In Nederland heeft ongeveer 5% van de bevolking dyslexie. Ook bij ons op school zijn er kinderen met dyslexie. Als je dyslexie hebt, heb je meestal ernstige leesproblemen. Er zijn ook kinderen met leesproblemen die geen dyslexie hebben.

Hoe gaan wij op De Ark om met kinderen met leesproblemen?

Het Protocol Leesproblemen en dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Ruim de helft van de kinderen gaat met deze hulp snel en goed vooruit. Voor de kinderen die toch nog moeite blijven houden met de leesvoorwaarden of het lezen kunnen wij aan de slag met het computerprogramma BOUW!. Dit is een intensief trainingsprogramma waar we in samenwerking met thuis mee oefenen.

Is er ondanks extra hulp toch geen/genoeg vooruitgang dan kan er vanaf midden groep 4 worden gekeken of er een dyslexie onderzoek kan worden gedaan. Er zijn wel een aantal criteria, vastgesteld door het kwaliteitsinstituut Nederland, waaraan voldaan moet worden:

  • Er moet aangetoond kunnen worden dat er ondanks intensief oefenen, geen/onvoldoende vooruitgang zichtbaar is (resistentie);
  • De Cito-scores bij lezen op woordniveau en/of spelling is 3x een E-score op rij;
  • Er is sprake van 1 – 11/2 jaar achterstand op het gebied van lezen (en/of spellen).
  • Dyslexieonderzoek

Een dyslexie onderzoek kan worden aangevraagd via school.

Wanneer er dyslexie wordt vastgesteld krijgt een kind een dyslexieverklaring en er wordt een intensieve behandeling op maat gestart. Behandeling duurt vaak wel anderhalf tot twee jaar. Tijdens de behandeling leer je weer helemaal vanaf het begin hoe je gesproken taal omzet naar geschreven taal. Je oefent heel veel met het sterker maken van de koppelingen tussen letters en klanken en leert ook alle regels die je moet kennen om woorden vloeiend te kunnen lezen.

Er is helaas geen pil of ander middel waarmee je dyslexie kunt genezen. Maar gelukkig kunnen de meeste kinderen met dyslexie met deskundige hulp en door hard werken toch grotendeels hun achterstanden inhalen, waardoor ze in het dagelijks leven veel minder last hebben van hun lees- en spellingproblemen.