Bij het Begeleid Zelfstandig Leren op De Ark worden 9 leerfuncties ontwikkeld.

Plannen en kiezen zijn twee van deze leerfuncties.

Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind wordt gewerkt met het planbord (onderbouw) of een weektaak (groep 4 t/m 8).

Kleuters en leerlingen van groep 3 kiezen/plannen met behulp van het planbord.
Dit is een bord met picto’s van de activiteiten die gekozen kunnen worden.

In de hogere groepen gebruiken de kinderen een weektaak (planformulier). Hierop worden aan het begin van de les/week vragen als – wat, hoe, hoelang ga ik leren beantwoord, en met behulp hiervan kunnen de kinderen hun werk plannen. De factoren ‘tijd’ en ‘relatief belang van de taak’ worden hier meegenomen.

Ook gaat het bij deze leerfunctie vooral om zelfstandig afwegingen te kunnen maken en prioriteiten te stellen. Een eindsituatie is die waarbij kinderen hun keuzes kunnen motiveren.

In groep 4, 5 en 6 wordt de weektaak samen met de leerkracht ingepland:

In de groepen 7 en 8 plannen de leerlingen de weektaak zelf in: