Plusbeleid

‘Geleerd, begrepen en herkend!’

Structureel meer aandacht voor (meer-)begaafde kinderen.

one-size-does-not-fit-all

‘One size does not fit all’, wat betekent dit op de Ark?

In het kader van Passend Onderwijs is ‘omgaan met verschillen’ een centraal thema geworden. Uitgaande van onze visie: rekening houden met verschillen tussen de leerlingen en van daaruit onderwijs en zorg op maat bieden, willen wij iedere leerling optimale ontwikkelkansen bieden. Dit doen we door kinderen zelf mede-eigenaar te laten worden van hun eigen ontwikkeling.

Naast de weektaak hebben meer- en hoogbegaafde kinderen een ‘Knappe Koppen map’; een verrijkingsmap afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling met daarbij een wekelijks leerkrachtbegeleidingsmoment. De kinderen werken aan de hand van een eigen rooster, welke tot stand is gekomen door het opstellen van doelen die richtinggevend zijn. Ieder moment dat er gewerkt is volgens hun eigen rooster, wordt er teruggeblikt door middel van een evaluatie (volgens het rooster).

De leerkracht plant een keer per week een moment waarin hij/zij instructie, feedback en begeleiding biedt aan deze kinderen. Daarbij staat vooral procesbespreking centraal. Er wordt naar de evaluatie van de leerling gekeken en de punten waar de leerling tegenaan loopt, worden besproken. Hierbij stelt de leerkracht zich op als coach en laat zoveel mogelijk uit de kinderen zelf komen.

Plannen, doelen stellen, een kritische houding en evalueren zijn sleutelwoorden binnen dit proces.

Hier staat het beleidsplan voor meer- en hoogbegaafden op de Ark: Geleerd, begrepen en herkend (beleidsplan)


Plusklas

Onze stichting PCPO Barendrecht – Ridderkerk heeft een bovenschoolse Plusklas opgericht. In deze Plusklas, de Raket, kunnen meerbegaafde leerlingen van onze school volgens een speciaal programma verdiepende lessen volgen gedurende een dagdeel in de week. Er is een groep met leerlingen uit de groepen 2, 3 en 4 en een groep met leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 . Aanmelden gebeurt in overleg met ouders door de school. Klik hier om naar de site te gaan van de Raket.