Focus op leren en onderwijs

Onze focus ligt op het leren van leerlingen. Dit geeft mooie opbrengsten en dat bereiken wij door  het geven van goed en degelijk onderwijs. Onderwijzen is een vak, dat wordt verzorgd door goed opgeleide professionals. Pedagogisch tact en hoog ontwikkelde leerkrachtvaardigheden zijn daarom cruciaal voor ons.

Goede afgestemde lessen

Wij geven inhoudelijk en organisatorisch goed les: onze instructielessen hebben een duidelijke structuur welke zichtbaar effectief  is, er is een prettig leer- en werkklimaat ingericht en wij beschikken over een scala aan (coöperatieve) werkvormen om leerlingen zoveel mogelijk actief betrokken te laten zijn bij onze lessen. Verder vinden we het belangrijk dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. We hebben een doorgaande lijn voor zelfstandig werken en leren, uitmondend in dag- en weektaken in de bovenbouw. Er wordt gedifferentieerd in leerstof, instructie, verwerking, tijd en communicatie op ten minste drie niveaus en wij bieden onze plusleerlingen verdieping en/of verrijkingsstof aan.

Leren leren

Vanzelfsprekend stemmen wij ons aanbod en onze werkvormen af op de eisen die het voortgezet onderwijs en de maatschappij straks van onze kinderen vraagt. Leergebied overstijgende vaardigheden zoals kiezen, plannen, beoordelen, registreren, enz. zijn belangrijke items van ons didactische concept. Zo leren kinderen hoe zij moeten leren.