We zijn een christelijke school.

Het christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

  • Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
  • De kleutergroepen luisteren twee keer per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
  • De groepen 3 t/m 8 werken met Kind op Maandag;
  • We zingen christelijke liederen;
  • We vieren de christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vragen die daarbij steeds centraal staan zijn: ‘Wat kunnen we hiervan leren?’, ‘Welke boodschap kunnen we eruit halen voor onszelf en hoe kunnen we deze toepassen in de dagelijkse praktijk?’

 


Januari 2022

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!