We zijn een christelijke school.

Het christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

  • Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
  • De kleutergroepen luisteren 2x per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
  • De groepen 3-8 werken met Kind op Maandag;
  • We zingen christelijke liederen;
  • We vieren de christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vraag die daarbij steeds centraal staat is: ‘Wat kunnen we hier van leren?’


September 2020
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Na het onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar hopen we dat het komende schooljaar meer zal zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.

Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

We hopen dat de kinderen weer veel mooie, inspirerende momenten hebben met deze verhalen!