We zijn een christelijke school.

Het christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

  • Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
  • De kleutergroepen luisteren twee keer per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
  • De groepen 3 t/m 8 werken met Kind op Maandag;
  • We zingen christelijke liederen;
  • We vieren de christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vragen die daarbij steeds centraal staan zijn: ‘Wat kunnen we hiervan leren?’, ‘Welke boodschap kunnen we eruit halen voor onszelf en hoe kunnen we deze toepassen in de dagelijkse praktijk?’

 


September 2021

Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het Bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.

De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

We hopen dat de verhalen weer veelzeggend tot leven komen in de klas!