We zijn een christelijke school.

Het christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

  • Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
  • De kleutergroepen luisteren 2x per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
  • De groepen 3-8 werken met Kind op Maandag;
  • We zingen christelijke liederen;
  • We vieren de christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vraag die daarbij steeds centraal staat is: ‘Wat kunnen we hier van leren?’


Januari 2021

Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld van verschil.

We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet.

Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. Het gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij je best voor wilt doen. Want die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met hem mee te doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken over een wereld van verschil. Dat is een wereld om gelukkig van te worden!

 


November 2020

Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.

Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en Elisabeth, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.

We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe!


September 2020
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Na het onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar hopen we dat het komende schooljaar meer zal zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.

Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

We hopen dat de kinderen weer veel mooie, inspirerende momenten hebben met deze verhalen!