Wij werken met de methode Take it Easy.

Vanaf groep 1 wordt er Engelse les gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf 4 jaar al in aanraking komen met de Engelse taal. De methode Take it Easy zorgt verder ook voor een goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Voor onze leerlingen is het dus prettig dat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.

In de methode krijgen we digitale ondersteuning van native speakers. Zij begeleiden de kinderen door de lessen heen middels filmpjes, teksten en oefeningen. Daarnaast is er voor de leerkrachten voldoende online materiaal beschikbaar om verdere invulling te geven aan de lessen.

In de onderbouw zijn we ongeveer 30 minuten per week met Engels bezig. In de midden- en bovenbouw is dat rond de 60 minuten. Elk leerjaar is opgedeeld in verschillende thema’s (Units). Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de belevingswereld van de kinderen. Zo gaan de kinderen onder andere aan de slag met de kleuren, de seizoenen, tellen, familie, hobby’s en het jezelf voorstellen.