‘Van klein naar groot vaarbewijs!’

Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit om vanuit een breed aanbod dat wij bieden op zoek te gaan naar zichzelf. De leerlingen maken een ontdekkingstocht om te onderzoeken waar hun talenten en mogelijkheden liggen. Respect voor onszelf en de ander staat daarbij voorop waarbij de liefde voor God en de naaste een centrale rol innemen.

Onze kernwaarden zijn bij dit alles leidend.

  • Veiligheid

Basisvoorwaarde is dat leerlingen lekker in hun vel zitten en dat zij met plezier naar school toe komen. Als aan die voorwaarde is voldaan, staan leerlingen open om tot leren te komen. We doen er alles aan om een warm en veilig klimaat te realiseren waarbij oog en oor hebben voor de ander, een open houding en transparante communicatie er voor ons toe doen. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We nemen onze verantwoordelijkheid hiervoor en spreken elkaar hierop aan waar nodig.

  • Kwaliteit

We zien het als onze opdracht om leerlingen klaar te stomen voor deze maatschappij en ze ‘wortels en vleugels’ mee te geven. Dit door goed onderwijs te verzorgen en te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat elke leerling op zijn of haar manier kan groeien. De leerlingen vormen voor ons dan ook het middelpunt van de school. We stemmen af op hun verschillende onderwijsbehoeften en we werken met einddoelen voor ogen. De weg er naar toe ligt open.

  • Samenwerken en samen groeien

De kracht zit hem in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met elkaar geven we ons onderwijs vorm en we leren van en met elkaar, zodat we elke dag een beetje beter zijn dan gisteren. Wij werken samen met leerlingen, ouders als externen met als doel het tot bloei brengen van de leerling. Hierbij staat de gouden driehoek centraal waarbij de leerling leunt op de schouders van zowel de school als van de ouders/verzorgers.

  • Eigenheid

De Ark is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met een open blik zijn we steeds op zoek naar datgene wat bij ons past. Hierbij geldt dat we een doorgaande lijn neerzetten voor de leerlingen, daarbinnen is speelruimte voor de eigen creativiteit en flexibiliteit.

  • Passie

We werken vanuit ons hart aan de reis die de leerlingen maken om zichzelf te leren kennen en zich te ontwikkelen. We denken in kansen en mogelijkheden. Dit zodat we kunnen toewerken naar (gelukkige) leerlingen die keuzes kunnen maken. We werken met moderne methoden en prikkelende, coöperatieve werkvormen waarbij onderzoekend en ontwerpend leren een centrale rol innemen. Onze leerkrachten zijn gedreven om binnen een professionele cultuur het onderwijs betekenisvol aan te kunnen bieden en leerlingen uit te dagen.