Kinderen verschillen in karakter, achtergrond, intelligentie, motivatie, werkhouding, werktempo, e.d. Het is een belangrijke taak van de school om het onderwijs af te stemmen op die verschillen. Op de Ark worden onderwijs en begeleiding afgestemd op de behoefte van het kind. Dit uitgangspunt vinden we nadrukkelijk terug in de zorgstructuur en het begeleid zelfstandig leren.

Zorgstructuur

Integrale leerlingenzorg:
We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Vanuit het principe Handelingsgericht werken, geven we dit vorm; de vier fasen:

  1. waarnemen: we evalueren de groepsplannen en de groepsoverzichten, we signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (groepsbespreking, leerlingbespreking)
  2. begrijpen: we benoemen de onderwijsbehoeften van de leerlingen (leerlingbespreking, groepsoverzicht)
  3. plannen: we stellen groepsplannen op en clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. (groepsplannen en groepsoverzichten)
  4. Realiseren: we voeren de groepsplannen uit. (groepsplannen)

Zorg aan de onderkant

Op de Ark besteden we veel tijd aan extra hulp voor kinderen die op de een of andere manier moeite met leren hebben. De kinderen krijgen extra instructie en begeleiding afgestemd op hun specifieke onderwijsbehoeften. Zij worden bijna dagelijks extra geholpen door de groepsleraar in de klas.

Zorg aan de bovenkant

De slimme kinderen op de Ark werken – net als alle andere kinderen – volgens een dag- of weektaak binnen het kader van Begeleid Zelfstandig Leren aan hun eigen programma met uitdagende leermaterialen. Ze werken met eigen doelen afgestemd op hun onderwijsbehoeften. Dit werk zit gebundeld in de ‘blauwe map’, de knappe koppen map. Elke vrijdag wordt het proces met deze leerlingen geëvalueerd.