We brengen onze leerlingen in contact met leerinhouden door middel van werkvormen zoals instructie geven (en feedback), demonstreren, het leergesprek, leren door zelf te onderzoeken, rollenspel, voorlezen, enzovoort.

We vinden het belangrijk dat kinderen een actieve rol in het leerproces krijgen toegemeten. Een voorbeeld hiervan vinden we in onze afspraken bij het directe instructiemodel, waarbij zelfstandig werken/leren een belangrijke werkvorm is.

Ons didactisch concept bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  1. uitleg en doel van de les
  2. de verwerking
  3. afsluiting en evaluatie

Voorwaarde om zelfstandig werken goed uit te voeren, is het hanteren van “uitgestelde aandacht”. Hierdoor krijgt de leerkracht handen vrij om zijn/haar onderwijs af te stemmen op de behoefte van kinderen. Uitgestelde aandacht gaat zeker niet zomaar vanzelf.

Na de uitleg en het afsprakenrondje gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Zij werken individueel of samen en mogen aan elkaar hulpvragen stellen.

  1. startronde

De leerkracht maakt allereerst een startronde via een vaste route door de klas. Hierbij bemoedigt hij de leerlingen en kijkt of zij met het goede aan de slag zijn.

  1. hulpgroep

Na de startronde wordt het teken van uitgestelde aandacht zichtbaar gemaakt.

De leerkracht heeft nu gelegenheid om kinderen, die daaraan behoefte hebben, extra te helpen. Dit kan door een tweede instructie te geven of het uitvoeren van een handelingsplan. Deze fase wordt in de regel uitgevoerd aan de instructietafel.

  1. hulpronde

Na ongeveer 10 tot 20 minuten (afhankelijk van de groep) loopt de leerkracht een hulpronde. Deze kent dezelfde route als de startronde. Tijdens de hulpronde geldt de regel, dat alleen kinderen die de dobbelsteen op het “?” hebben liggen, geholpen worden.

  1. hulpgroep

Zie 2.

  1. afsluitronde

De leerkracht geeft hierbij de leerlingen feedback over hoe gewerkt is al of niet product of procesgericht.

Afsluiting en reflectie

Het spreekt vanzelf dat een instructieles ook wordt afgesloten. Tijdens deze fase bekijken we of de doelen van de les zijn gehaald. Verder wordt het zelfstandig werken geëvalueerd. De evaluatie van eigen handelen (reflectie) hoeft niet na elke les, maar wordt ongeveer op 2 momenten per dag gedaan.

Door het Begeleid Zelfstandig Leren krijgt de groepsleraar elke dag tijd om met kinderen uit zijn/haar klas extra te oefenen. Deze extra hulp wordt gegeven aan kinderen in alle zorgniveaus.