Onze schoolvereniging PCPO Barendrecht – Ridderkerk heeft een bovenschoolse Plusklas opgericht. In deze Plusklas, de Raket, kunnen meerbegaafde leerlingen van onze school volgens een speciaal programma verdiepende lessen volgen gedurende een dagdeel in de week. Er is een groep met leerlingen uit de groepen 2, 3 en 4 en een groep met leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 . Aanmelden gebeurt in overleg met ouders door de school.

Klik hier om naar de site te gaan van de Raket.