De Ark is een ‘open’ christelijke school

De Ark is een ‘open’ christelijke basisschool. Dit betekent, dat onze deuren open staan voor alle ouders die hun kinderen willen aanmelden. Bij de aanmelding wordt van de ouders gevraagd de grondslag van de school te respecteren.

Het christelijke karakter van de school vindt zijn uitgangspunt en doel in de Bijbel. De Bijbel staat centraal in de dagelijkse godsdienstles. Deze begint met gebed. Daarbij worden ook kinderen actief betrokken. Naast het vertellen van Bijbelverhalen zingen we met elkaar. Inbreng van kinderen daarbij is altijd welkom.

Onze ‘identiteit’ strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden. We willen in de praktijk van alledag laten merken dat we de naam ‘christelijke school’ niet zomaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding jegens elkaar en anderen. We hebben aandacht voor medemensen (in moeilijke omstandigheden) en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen.

Een school met oog voor gedrag en welbevinden

Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door gesprekken, gezamenlijke vieringen, gerichte projecten en wij gebruiken een methode voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

We werken daarom in onze lessen gericht aan het versterken van het positieve zelfbeeld van kinderen, we zorgen ervoor dat de leerlingen zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast leren we ze om (beter) hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en meer sociaal inzicht te krijgen. Kinderen die problemen ervaren leren we hoe ze hulp kunnen vragen.

Goed onderwijs, veel leren, hoge opbrengsten

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken bewust aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U speelt daarbij als ouder een belangrijke, stimulerende rol. We geven extra instructie als dat nodig is en bieden kinderen aanvullende hulpprogramma’s als we merken dat ze eigenlijk méér kunnen dan ze laten zien. Hoge leeropbrengsten zijn voor ons van belang.