bestuurskantoorPCPO Barendrecht Ridderkerk,
Achterom 70,
2991 CV Barendrecht.

Postbus 217,
2990 AE Barendrecht.
Tel.: 0180-620533

 

Aan de ouders van leerlingen van CBS De Ark ,

Geachte ouder/verzorger,

In de schoolgids van uw kind heeft u het een en ander kunnen lezen over het bestuur van de overkoepelende vereniging waar de school van uw kind(eren) toe behoort: de PCPO Barendrecht en Ridderkerk. Wat doet nu het bestuur eigenlijk en waarom is het zo belangrijk dat u als ouder daarbij betrokken bent? Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt op de scholen.

Een prachtige volzin, maar wat houdt dat nu daadwerkelijk in? Zit het bestuur de hele dag op school om te zien of alles wel naar wens verloopt? Nee, gelukkig niet, het bestuur is wel verantwoordelijk voor het aannemen van de directeuren en het bestuur gaat ervan uit dat ze de juiste persoon op de juiste plaats heeft gezet. Voor de dagelijkse gang van zaken is de schooldirecteur verantwoordelijk.

Wat doet het bestuur dan wel? Het bestuur let bijvoorbeeld op of de scholen nog wel een duidelijke identiteit hebben. Of de scholen zich nog wel volmondig christelijk kunnen noemen. En, zoals u allen weet, houdt dit niet op bij bidden, maar gaat het veel verder. Bijvoorbeeld hoe scholen omgaan met een zorgplan, hoe scholen omgaan met hun wijk, hoe scholen omgaan met de kinderen en met hun ouders, kortom hoe presenteert een school zich naar binnen en naar buiten!

Als ouder weet u als geen ander hoe uw kind zich voelt op school. Alle kinderen gaan wel eens door een dipje, maar soms is er meer aan de hand. Soms is er gewoon ‘iets’ op school dat niet werkt. Als eerste stapt u dan naar de leerkracht en gaat daar het gesprek mee aan. Mocht dit niet naar tevredenheid lopen, dan gaat u naar de directeur. Maar als u nu echt het idee heeft dat het probleem veel dieper ligt en u hoort dat ook van andere ouders en u komt er bij de directeur niet uit, dan is er altijd nog het geruststellende idee dat we als scholen een vereniging vormen.

En van een vereniging kunt u lid worden en daardoor inspraak krijgen. U kunt natuurlijk lid worden als er iets gaande is, maar u kunt uiteraard ook lid worden om de vereniging te steunen. Zodat u als een klankbord kunt fungeren voor het bestuur. Zodat u uw mening kunt geven over uw school. Of op een jaarvergadering komt luisteren hoe het op andere scholen binnen de vereniging eraan toe gaat. Of als ouder een luisterend oor kunt vragen over schoolbrede zorgen. Een plaats waar u als lid gehoord wordt!

Als schoolvereniging zoeken wij mensen die af en toe eens hun stem willen laten horen. En zegt u nu zelf, als het gaat om het onderwijs van uw kind(eren), dan wìlt u toch zeker uw stem laten horen?

U vindt een aanmeldingsformulier bijgevoegd. Tevens kunt u deze vinden in de schoolgids of op de website van uw school. Wij hopen u snel op een Algemene Ledenvergadering te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

PCPO Barendrecht en Ridderkerk

Klik hier voor het aanmeldingsformulier