Sinterklaasfeest 2017
Dinsdag 5 december  2016 vierden we de verjaardag van Sinterklaas op school.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 stonden op het plein om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen op de Ark.
Juf Sanne was nergens te bekennen voor het welkomstwoord.
Gelukkig wilde juf Clarissa het podium wel even op om Sinterklaas te ontvangen.
Na een aantal liedjes gezongen te hebben, kwam daar ineens een bijzondere piet.
De kinderen hadden als snel door dat er iets niet klopte
Wat bleek: Juf Sanne was als nieuwe directeur vergeten Sinterklaas uit te nodigen op de Ark dus
dacht ze zichzelf te verkleden als piet. Op deze manier hoopte ze dat de kinderen toch feest konden vieren.
.
Gelukkig had Sinterklaas zelf bedacht dat hij wel naar de Ark mocht komen en kwam hij alsnog aan met zijn pieten in een taxi.
Na een woord van welkom nodigde Sinterklaas juf Sanne uit om de rest van de ochtend hulppiet te zijn.
In alle klassen heeft Sinterklaas  met zijn pieten een bezoekje gebracht.
Voor de groepen 5 t/m 8 bracht hij groepscadeaus mee en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 kregen allemaal een eigen cadeautje.
Verwachtingsvol, pepernoten, gezelligheid, sinterklaasliedjes, plezier, cadeautjes en soms een beetje spanning.
Wij vonden het een geslaagd feest en hebben dit met veel plezier georganiseerd.

Deze diashow vereist JavaScript.

————————————————————————————————-

Als ouder heeft u vast wel eens gehoord dat CBS de Ark een ouderraad (OR) heeft. Middels dit korte schrijven willen we U graag meenemen in “de wereld van de ouderraad”.

Binnen CBS de Ark treedt de OR op als schakel tussen de gezamenlijke ouders en de school. In de OR krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de medewerkers over het reilen en zeilen van de school. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient daarom uitsluitend als adviesorgaan.

Het streven van de OR is om te proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder meer het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, excursies en het organiseren van schoolfeesten.

Om dit mogelijk te maken werkt de OR op basis van zogenaamde werkgroepen. In overleg met school organiseren deze werkgroepen diverse activiteiten en evenementen voor school. Dit betreffen niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, de koningsspelen, de meester-juffendag en het zomerfeest. Op de website plaatsen we regelmatig foto’s van deze activiteiten.

Om dit mogelijk te maken vragen we jaarlijks aan de ouders een ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt door de OR beheerd. Zo is het mogelijk uitgaven te doen voor extra activiteiten die niet onder het normale lesprogramma van de school vallen zoals: schoolreisjes, excursies, het schoolkamp en eerder genoemde activiteiten zoals het sinterklaasfeest. Uw bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten die uw kind(eren) rechtstreeks ten goede komen.

De Ouderraad bestaat uit 9 leden:

  •  Linda Hersbach (Voorzitter)
  •  Marjoleine van der Horst (Secretaris)
  •  Jorit Juurlink (Penningmeester)
  •  Ingrid Duijvelshoff
  •  Cecile Mabelis
  •  Anita Schaap
  •  Irene Alma
  •  Vincenza Pinna
  •  Edith van Gameren
  •  Saskia Ringenier (leerkracht)

IMG-20160408-WA0003

Als u onderwerpen heeft om in te brengen, vragen of suggesties heeft aan de Ouderraad, dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via het email adres: ark_or@pcpobr.nl