Als ouder heeft u vast wel eens gehoord dat CBS De Ark een ouderraad (OR) heeft. Middels dit korte schrijven willen we U graag meenemen in “de wereld van de ouderraad”.

Ouders ontmoeten elkaar in de ouderraad om de school bij allerlei zaken te ondersteunen. Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten en het verrichten van hand- en spandiensten voor de school. De OR is niet verantwoordelijk voor onderwijsbeleid, regelgeving en andere onderwijszaken. Hier is de schoolleiding verantwoordelijk voor en deze wordt daarin ondersteund door de MR.

Het streven van de OR is om te proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder andere het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, excursies te verzorgen en het organiseren van schoolfeesten.

Om dit mogelijk te maken werkt de OR op basis van werkgroepen. In overleg met school organiseren deze werkgroepen diverse activiteiten en evenementen voor de school. Dit betreffen niet-onderwijs gerelateerde activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de Koningsspelen, de meester-juffendag en het zomerfeest.

De OR bestaat uit meerdere ouders en vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze openbare vergaderingen is ook een teamlid vanuit de school aanwezig. De ouderraad beheert de jaarlijkse ouderbijdrage en vult de besteding hiervan zo goed mogelijk in (excursies, schoolreisjes, het schoolkamp en eerder genoemde activiteiten zoals het sinterklaasfeest). Uw bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten die uw kind(eren) rechtstreeks ten goede komen.

Als lid van de ouderraad krijgt u veel inzicht in het reilen en zeilen van De Ark en krijgt u de kans actief mee te bouwen aan de school van uw kind. Wilt u meer weten over de ouderraad? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met de leden van de ouderraad op het schoolplein of via de e-mail:  ark_or@pcpobr.nl

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • Douwina Dirkx (Voorzitter)
 • Karlijn Buijs (Voorzitter)
 • Stefanie Staupe (Secretaris)
 • Ingrid Duijvelshoff
 • Linda Hersbach
 • Kristel van Everdingen
 • Suayb Öztürk
 • Esther Kleine
 • Suzanne Roobol
 • Annemarie Doornbosch
 • Mandy Laarhoven (leerkracht)

Er is op dit moment een vacature voor het penningsmeesterschap.