Ieder kind is anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Op de website van het Samenwerkingsverband RiBa staat beschreven hoe zij Passend Onderwijs vormgeeft.