Passend Onderwijs is onderwijs dat goed past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Iedere leerling is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige leerlingen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBa kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld.

De Ark is aangesloten bij het Samenwerkingsverband RiBa, dat het gebied Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard bestrijkt. De scholen binnen RiBa werken samen, zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. De wijze waarop we gezamenlijk aan de slag gaan, komt vanuit het denken in mogelijkheden voor een leerling. De vraag die centraal staat is: Wat heeft een leerling nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?

Om voor een leerling tot de juiste invulling te komen, hebben we elkaar nodig.

Zie voor meer informatie de website van het Samenwerkingsverband: http://www.swv-riba.nl