Er werken zo’n 25 mensen op De Ark die allemaal hun eigen taken hebben.

Directie

De directeur is Sanne van der Veen. Zij is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de school gebeurt. Met het team bouwt zij samen aan het onderwijs van morgen om de kinderen elke dag te laten groeien in wie zij zijn.

Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven en vervolgens wordt er een gesprek gevoerd met ouders. Hierbij wordt er gepraat over wat ouders van belang vinden aan het onderwijs aan hun kind(eren), praten we over de werkwijze van De Ark, gevolgd door een rondleiding door de school.

De groepsleerkracht

Een groepsleerkracht leidt een groep en is eerstverantwoordelijk voor de goede gang van zaken, het welbevinden en de resultaten van elk kind. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders.

Naast het lesgeven is de groepsleerkracht betrokken bij de zorg voor kwaliteit, de organisatie van feesten, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere niet-lesgebonden activiteiten.

Onze leerkrachten:

Groep 1a: Wendy Krijgsman en Nicole Vermeulen
Groep 2a: Clarissa Stout en Diana de Jong
Groep 2b: Karin Zwaneveld en Anita Vree
Groep 3a: Marion Luijendijk en Marijke Koorevaar
Groep 3b: Solveigh Erkamp en Mandy Laarhoven
Groep 4a Janneke Akkermans en Nicole Vermeulen
Groep 4b: Karla van Herpen en Jennifer Dirkse
Groep 5: Saskia Ringenier
Groep 5/6: Ari Verdoorn
Groep 6: Willeke ’t Jong
Groep 7: Michiel Kleemans en Sanne van de Veen
Groep 8: Marlies Kranendonk

Bouwcoördinator

Iedere bouw wordt aangestuurd door een bouwcoördinator. Deze collega zorgt voor de dagelijkse organisatie van het onderwijs en stuurt op kwaliteit binnen de eigen bouw. De bouwcoördinatoren vormen samen met directeur en de intern begeleider (IBer) het managementteam van onze school.

Bouwcoördinator onderbouw: Clarissa Stout
Bouwcoördinator bovenbouw: Marlies Kranendonk

Intern begeleider

De intern begeleider (IB) Dian Kooijman, coördineert samen met Paula Notebaart de leerlingenzorg. In grote lijnen houdt dit in:

  • zorgen voor het naleven van de toetskalender;
  • het coördineren van de leerlingbespreking;
  • gesprekken voeren met ouders;
  • didactisch onderzoek verrichten bij leerlingen;
  • aanwezig zijn bij de vergaderingen van het Zorgplatform.

Managementteam

Het Managementteam wordt gevormd door:

Directeur: Sanne van der Veen
Intern Begeleider: Dian Kooijman en Paula Notebaart
Bouwcoördinator onderbouw: Clarissa Stout
Bouwcoördinator bovenbouw: Marlies Kranendonk

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze vervangen door de Intern Begeleider. Wanneer zowel de directeur als de Intern Begeleider niet aanwezig zijn wordt deze vervangen door één van de bouwcoördinatoren.

Conciërge:

Joke Heiwegen

Administratief medewerker:

Corrie van de Vrie