CBS De Ark heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

het rapport vindt u door te klikken op Definitief rapport 25 juni 2015,

of u kunt vanaf 25 juli 2015 de rapportage terugvinden via onderstaande link.

http://toezichtkaart.owinsp.nl/zoekresultaat

U dient alleen nog even in te vullen: basisonderwijs, Ark, Barendrecht