We zijn een Christelijke school.
Het Christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

– het gebed aan het begin en einde van een schooldag
– de kleutergroepen luisteren 2x per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel
– de groepen 3-8 werken met Kind op Maandag
– we zingen Christelijke liederen
– we vieren de Christelijke feestdagen

December 2017

Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze nauwelijks. Maar als ze wel gezegd worden, kunnen ze veelbetekenend zijn. Woorden kunnen mensen aan het lachen maken, ze kunnen ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. Maar woorden kunnen ook pijn doen, ze kunnen mensen bang maken of verdrietig. Met de kinderen hebben we het deze periode over ‘woorden in de nacht’. U hebt tegen uw kind vast weleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust stellen, die vertrouwd en prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de woorden uit de bijbelverhalen wel een beetje op zulke woorden. We beginnen de adventstijd met de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare dingen gezegd werden: oorlogstaal, dreigende woorden. (Wat dat betreft is er helaas weinig veranderd.) Maar Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij heeft een weerwoord, dat hem door God zelf wordt ingefluisterd. Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.

Vanaf de tweede adventsweek lezen we verhalen uit het Nieuwe Testament, waarbij kerst steeds meer in beeld komt. Er klinken bijzondere woorden in de verhalen; niet alleen woorden van mensen, maar ook woorden die uit de hemel komen. Steeds opnieuw komen er engelen aan het woord in de verhalen. Bij Zacharias in de tempel, bij Maria in haar huis, bij Jozef als hij droomt en bij de herders in het veld. Het zijn woorden in de nacht, die laten zien dat alles anders wordt. Zo brengen woorden in de nacht het kerstfeest dichterbij.