We zijn een Christelijke school.
Het Christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

– Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
– De kleutergroepen luisteren 2x per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
– De groepen 3-8 werken met Kind op Maandag; 
– We zingen Christelijke liederen;

– We vieren de Christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vraag die daarbij steeds centraal staat is: ‘Wat kunnen we hier van leren?’


Oktober 2109

We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!


September 2019

We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.

 


Juni 2019

De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet.

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

 

 


Mei 2019

Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema van dit nummer van Kind op Maandag is: Later begint nu. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen!

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen!
Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle kinderen toe!