Welkom bij Kinderopvang Eiland Marlyne B.V.

Vanaf 1 september 2013 verzorgen wij, op verzoek van de schoolleiding de TSO op de basisschool van uw kind(eren). De TSO staat onder leiding van pedagogisch medewerkers, allen in dienst van KOV Eiland Marlyne.

Eiland Marlyne

TSO wordt vier dagen per week aangeboden, uitgezonderd de woensdag.

Dat betekent dat uw kind(eren) op alle vier de dagen kan overblijven. U kunt ook kiezen voor een (1), twee (2), drie (3) of vier (4) dagen per week. Binnen een week kunt u altijd ‘ruilen’.

U heeft bijvoorbeeld voor uw kind een contract van 1x per week op maandag TSO. U bent op maandag zelf thuis, maar dinsdag niet, dan kunt u een bericht sturen met het ruilverzoek. Hier zijn dan verder geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan uw kind ook 2x in dezelfde week komen.

Hiervoor wordt dan 1x een extra TSO moment gefactureerd.


De kosten van de TSO

1x per week TSO kost € 8,33 per maand per kind
2x per week TSO kost € 16,66 per maand per kind
3x per week TSO kost € 24,99 per maand per kind
4x per week TSO kost € 33,32 per maand per kind

De kosten zijn gebaseerd op 40 schoolweken. Het jaarbedrag van 40 schoolweken TSO wordt gefactureerd over 12 maanden. U ontvangt dus het hele jaar een factuur.


Incidenteel TSO

Wanneer uw kind(eren) onverwacht gebruik willen maken van de TSO dan kan dat ALTIJD! De kosten zijn € 2,70 per kind per TSO moment. Wanneer er geen enkele vorm van bovengenoemde contracten wordt afgesloten, wordt er naast de kosten voor de TSO ook € 3,50 administratiekosten per factuur in rekening gebracht.


Aan- en afmelden

Wanneer er wijzigingen zijn van TSO, dus uw kind komt op een andere dag of is afwezig, dan ontvangen wij graag een bericht per mail naar info@eilandmarlyne.nl.
De medewerkers van de TSO worden dan op de hoogte gesteld van deze wijziging, zodat zij niet onnodig op uw kind wachten. Uiteraard kunt u ook uw op- en/of aanmerkingen per mail sturen. Na een aantal maanden TSO op CBS De Ark volgt een evaluatie. Wij waarderen uw input.


TSO in de praktijk

Zoals u gewend bent, geeft u uw kind(eren) eigen brood en drinken mee. Dit wordt verzameld en in de koeling gezet. De medewerkers van de TSO halen dit om 12.00 uur op, zodat iedereen kan eten.

De TSO staat onder leiding van pedagogische medewerkers.
Om 12.00 uur worden kinderen tot en met groep 3 opgehaald in hun groep. Vanaf groep 4 gaan de kinderen zelf richting de overblijf. Gedurende de TSO wordt er elke dag een activiteit aangeboden, binnen of buiten, waar de kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen. Om 13.05 uur worden de kinderen van groep 1 t/m 3 ook weer door onze medewerkers in de klas gebracht. Daar wachten wij met de kinderen tot de leerkracht aanwezig is. In iedere groep is een lijst aanwezig van de vaste overblijvers. Zo kan de leerkracht controleren of iedereen die naar de overblijf moet, daar ook echt heen gaat.

Kinderen kunnen in alle rust hun brood eten en er wordt tijd vrij gemaakt voor spelmomenten, zowel binnen als buiten. Dit wordt op een professionele manier verzorgd, zoals wij gewend zijn bij KOV Eiland Marlyne. Op deze manier starten de kinderen weer ‘fris’ aan het 2e gedeelte van de schooltijd.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden, dan kunt u via onze WEBPORTAL www.mijnmarlyne.nl een opvangaanvraag indienen. U vult eerst uw eigen gegevens in, daarna via ‘kind aanmaken’ die van uw zoon of dochter en daar kunt u de aanvraag doen voor de gewenste opvang, de gewenste locatie en startdatum.

Vragen stel ze gerust via mail info@eilandmarlyne.nl.

Met vriendelijke groet,

Christina en Marlies Scholte (Directie)